Başkandan

BAŞKANDAN

İNSANLIĞA VE KAMUYA HİZMETİN KUTSALLIĞINA İNANIYORUM…

Uygarlık tarihinde önemli bir yere ve geçmişe sahip ülkemiz insanının hak ettiği sevgiyi ve refahını, huzurunu ve mutluluğunu sağlayacak kamu hizmetlerini bulması gerekiyor. Bu çerçevede bilgi ve dijital teknoloji çağında yoksulluklar ve yoksunluklarla karşı karşıya olan toplumların içinde bulundukları çaresizlik çemberinden çıkarılmaları önemli bir hedeftir.

Bütün dünyada olduğu gibi, gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkelerin ortak sorunlarında büyük oranda benzerlikler olduğunu biliyoruz. Gençler, kadınlar ve engelliler başta olmak üzere çeşitli açılardan dezavantajlı konumdaki bireylerin yaşadıkları sıkıntıların artık daha fazla fark edilip, çözüm üretecek politikaların ve stratejilerin geliştirilmesi, siyaset kurumu yanında sivil toplum kuruluşlarının da öncelikleri arasına girmiştir.

Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi kavramlar günümüzde genel kamuoyunun beklentileri arasındadır. Ancak demokrasinin vazgeçilmez ilkeleri olan bu kavramların yeterince içselleştirildiğini, yasa uygulamaları içinde tam olarak somutlaştığını söylemek gerçekten zordur.

Ülkesini seven bir birey olarak;

Kamu, Sivil Toplum ve Özel Sektör kuruluşlarının halkımızın refahı, mutluluğu ve gönenci için elbirliği yapmasını,

Temel insan haklarının her alanda gözetilmesini,

Kadın, çocuk, yaşlılar, engelliler, işsizler vd. dezavantajlı toplum kesimlerinin pozitif ayrımcılıkla desteklenmesini,

Toplumdaki gelir dağılımındaki uçurumların kapatılması, ekonomik kalkınma ve refahın toplum geneline yayılması için çaba gösterilmesini

Din, inanç özgürlüğünün korunmasını,

Etnik, dinsel ayrımcılık yapılmamasını ve

Toplumun tüm kesimleri arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun güçlendirilmesini arzu ediyorum.

Demokrasi ancak kurum ve kurallarıyla uygulandığı zaman işlemekte ve bir anlam ifade etmektedir. Bu açıdan ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesinin, üst çatı kuruluşlarının oluşmasının ne denli büyük bir önem taşıdığı mutlaka anlaşılmalıdır. Ben de bu doğrultuda elimden geleni yapma kararlılığını taşıyorum.

Ülkemizin barış, huzur, esenlik, dirlik, düzen ve refah içinde yaşaması için elele verme çağrımı her fırsatta yineliyorum…

 

                                                                                                                                                                                                                                                              TSTK Genel Başkanı