Disiplin Kurulu

tstk disiplin kurulu üyeleri

TSTK Disiplin Kurulu Üyeleri

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Disiplin Kurulu Üyeleri – ASİL

Tahsin DİKEN

Tahsin DİKEN

Disiplin Kurulu Üyesi

Hidayet YÜNSEL

Hidayet YÜNSEL

Disiplin Kurulu Başkanı

Av. Doğuşcan AYGÜN

Av. Doğuşcan AYGÜN

Disiplin Kurulu Üyesi

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Disiplin Kurulu Üyeleri – YEDEK

Mevlüt BODURLAR

Mevlüt BODURLAR

Disiplin Kurulu Üyesi

Güler SARICI

Güler SARICI

Denetim Kurulu Üyesi